Tahvil Nedir? Tahvil Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir?

Yatırım araçları arasında en çok adını duyacağımız finansal ürünlerden biri de tahvildir. Sizlere bu ürünü tanıtmak amacıyla tahvil nedir ve tahvil faizleri ne durumda gibi konulara değineceğim. Böylece yatırım yapılabilecek ürün portföyünüzü biraz daha artırabileceksiniz ve karlı yatırımlar yapmak için ekstra fırsatlar elde edebileceksiniz.

Yazıma tahvil ne demek bakarak başlayacağım. O halde gelin öğrenmeye başlayalım.

Tahvil Nedir?

Devlet veya çeşitli özel şirketlere borç vermek amacıyla alınan ve vadeye göre faiz kazanılan yatırım ürünüdür. Tahvillerin vadesi en az 1 yıl olur. Bu demek oluyor ki en az 1 yıl boyunca paranız tahvilde kalıyor ve bunun üzerine faiz geliri elde ediyorsunuz. Tahvilleri devlet ya da sağlam özel şirketlerden aldığımız için getirisi garantidir diyebiliriz.

Devletler ya da özel şirketler paraya ihtiyaçları olduğunda tahvil çıkarırlar ve belirli bir süre vade isterler bu vade sonunda da tahvili alanlara faiz verirler. Yatırımcılar da bu tahvilleri alarak en az 1 yıl beklemek şartıyla gelir elde ederler.

tahvil nedirVade sonunda tahvil aynı fiyattan devlet ya da özel şirket tarafından satın alınır. Tabi ki faizi de ekstra olarak yatırımcıya öder.

Ülkemizde de tahvile yatırım bazı yatırımcılar tarafından tercih edilmeye başlanmıştır. Bazı yatırımcılar da bono alımı yapmakta. Bono ise en az 2 ay ve en fazla 1 yıl vadeli olmak üzere alınan finansal ürünlerdir. Tahville arasındaki en önemli fark, vadelerin farklı olmasıdır.

Tahvil Faizi Nedir?

Tahvil alındığında faiz geliri elde edersiniz. Tahvil faizi de kurumların yatırımcılardan borç alması karşılığı vadeye göre ödediği faizdir. Vadeye göre faiz oranları değişebilmektedir.

Hem devlet hem de özel şirketler tahvil sunabilirler. Tahvilleri satınca yatırımcılardan borç almış olurlar. Devlet tahvilleri genellikle şirket tahvillerine göre daha düşük faizli olmakta. Bunun sebebi devlet tahvillerinin daha az riskli olmasıdır.

Şirketler daha yüksek faizli tahviller sunar ancak yüksek faiz demek yüksek risk demektir. Bu nedenle yatırım yapılacak şirket tahvilleri için şirketleri iyi araştırmalı ve şirketin geleceğiyle ilgili iyi analizler yapmalısınız. Aksi halde paranızı riske atabilirsiniz.

Benim tavsiyem faiz oranı normal olan ve riski daha az olan firmalara yatırım yapmanız. Elbette bazen riski büyük olan firmalardan da kazanabilirsiniz. Ancak yine de risk risktir. Sonuçta en az 1 yıl beklemek durumunda olacaksınız.

Tahvil ne demek ve tahvil faizi nedir öğrendik şimdi de tahvile yatırım yapmak isteyenlerin bilmesi gereken önemli konulara gelelim.

Tahvil Yatırımında Bilinmesi Gereken Önemli Konular

Tahvil sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde kullanılan yatırım araçlarından biridir. Bu nedenle yurtdışında tahvile yatırım yapmak isteyen kişiler yurtdışındaki tahvilleri araştırmak için araştırmalar yapmaktadırlar. Özellikle bu gibi ürünlerin İngilizce’de hangi anlamlara geldiğini bilmek yatırımcılar için önemlidir.

Yurtdışında tahvil, farklı isimlerle karşımıza çıkacaktır. Mesela hükümetin, hazinenin ve şirketlerin çıkardığı tahviller farklı isimlerle belirtilmektedir. Hükümet çıkarırsa, government bond; hazine çıkarırsa, treasury bond; özel şirketler çıkarırsa corporate bond diye isimler belirtilir.

Bazı yatırımcıların kafası İngilizce’deki “bond” ifadesinden karışabilmektedir ve acaba bono mu diye düşmekteler. Ancak bononun “bill” olarak adlandırıldığını söylemeliyim. Bu durumda artık kafalar karışmayacak.

Tahvil yatırımı yapmak isterseniz aşağıda vereceğim terimleri de mutlaka bilmelisiniz. Çünkü yatırım sırasında bunlar mutlaka karşınıza çıkacak. O zaman o terimlere bakmaya başlayalım.

Nominal değer: Nominal değer, bir ürünün üzerinde yazılı olan değerini ifade etmek için kullanılan terimdir. Tahvilde de tahvil senedinde değer yazar ve bu değer tahvilin değeridir. Ancak bu değer, faiz işin içine katılmamış değerdir. Anapara da diyebiliriz.

Vade: Tahvilin ne kadar vade ile yatırımcıda kalacağını belirten terimdir. Vade dolduğunda ürünün nominal değeri yatırımcıya ödenir.

Kupon oranı: Tahvilin yıllık getireceği faiz oranını belirtmek için kullanılan terimdir. Bu oran nominal değer üzerinden yüzdesel olarak hesaplanır.

Kupon tarihi: Tahvilin vadesi sonunda ne zaman faiz ödemesinin yapılacağını gösteren tarihtir.

Tahvil ihraççısı: Tahvilleri çıkaran ve piyasaya sürenlere verilen addır. Devlet ya da özel şirketler, tahvil ihraççısı durumundadır.

Tahvillerin Bilinmesi Gereken Özellikleri Nelerdir?

  • Tahvillere baktığımızda onların değerli evrak olduğunu görebiliriz. Hem yatırımlarda hem de hukuki belgelerde, tahvilleri kıymetli evrak olarak adlandırılır.
  • Tahvillerin amacı borç vermek olduğu için tahvili alan kişiler aldığı kuruma borç vermiş olurlar. Borçlar sonrasında borcun vadesine göre devlet ya da şirketler, yatırımcılara faiz verirler.
  • Tahviller, tahvili sağlayanlar için borç senedi statüsünde iken tahvili alanlar için borç senedi statüsündedir.
  • Tahviller üzerinde yazılan değerlerin altında da satılabilir ancak bu durumda iskonto hale gelmiş olurlar. Üstünden yazan değerden ne kadar düşükse, o kadar iskonta yapılmış olur.
  • Tahvillerden faiz geliri elde edilir ancak her tahvilde faiz oranı farklı olabilmektedir ve tahvillerin faiz oranı da risk ile doğru orantılıdır.

Tahvillerin taşıdıkları özellikleri yukarıda gördük. Şimdi de tahvil türleri nelerdir onlara bakalım.

Tahvil Çeşitleri Neler?

Tahviller tek tipte değildir. Bazı özelliklerine göre çeşitlere ayrılırlar. Genel olarak karşımıza kuponlu tahvil ve kuponsuz tahvil olmak üzere 2 tahvil türü çıkar. Ayrıca devletin dış piyasadan borç almak için ürettiği ve yabancı para birimlerine bağlı olan tahvil türleri de bulunmaktadır. Yabancı piyasaya sürülen bu tahvillere Eurobond ismi verilmektedir.

Tabi ki sadece 2 tahvil türü karşımıza çıkmaz. Yatırım biçimine göre tahviller de çeşitlenmektedir. Karşımıza çıkan tahviller; özel sektör tahvilleri, devlet tahvilleri, nama yazılı tahviller, hamiline tahviller, primli/iskontolu tahviller, başabaş tahviller, ikramiyeli tahviller, sabit ya da değişken faizli tahviller, garantili ya da garantisiz tahviller ve endeksli tahvillerdir.

Yukarıda verdiğim tahvillerin ne özelliklere sahip olduğunu size açıklamak istiyorum.

Kuponlu tahvil: Kuponlu tahvillerde kuponlar bulunur ve kuponlar faiz geliri için kullanılır. Tahvildeki kuponları alarak faiz gelirleri alınabilir. Bunlar koparılabilir olur. Kuponların alış tarihlerine göre kopartırılarak verilir ve faiz talep edilir. Örnek vermek gerekirse, 4 yıllık tahviliniz olduğunu ve 6 ayda bir faiz alınacağını düşünürsek, kuponun üzerinde 8 adet kupon karşınıza çıkar. Kuponlardan her birini 6 ayda 1 koparıp götürerek faizinizi alabilirsiniz.

Kuponsuz (iskontolu) tahvil: Üzerinde kupon bulunmayan ve faiz geliri elde edilmeyen tahvil türüdür. Bu tahviller alınırken nominal değerinden daha düşük alınmış olur ve satılırken nominal değerinden satıldığı için kar elde edilir.

Özel sektör tahvilleri: Özel sektördeki firmalar tarafından çıkarılan tahvillerdir. En çok banka gibi kurumların tahvillerine rastlayabiliriz. Özel sektör tahvillerinde faiz oranları daha yüksek olabilmektedir. Çünkü riski biraz daha yüksektir. Riskin yüksek olması, firmanın iflas edebilmesiyle orantılıdır.

Devlet tahvilleri: Devletler tarafından çıkarılan ve yatırımcılara sunulan tahvil türüdür. Devlet tahvillerinin getirisi daha garanti olduğu için faiz oranı daha düşüktür. Devlet batmadığı sürece tahvilin karşılığı alınır. Devlet ya da hazine tahvilleri üzerine çıkarılış amacı da yazılabilir. Devlet yapacağı harcamalar için kaynak ayırmak amacıyla borçlanmaya gider ve hangi borç için bunları satacağını yazabilir.

Nama yazılı tahviller: Tahvili alan kişinin adının tahvil üzerine yazılarak verilen tahvillerdir. Tahvilin üzerine sadece alan kişinin adı ve soyadı yazıldığı için herhangi bir şekilde başkası tarafından satılamaz ve faiz geliri elde edilemez. Bu durumda çalınsa bile asıl sahibi olmadan satılamaz.

Hamiline tahviller: Üzerine herhangi bir kişinin ismini yazmadan çıkarılan tahvillerdir. Tahvil kimin elinde olursa, o kişi bu tahvilin özelliklerinden yararlanabilir. Bu durumda başkasının eline geçerse, o kişi de satabilir.

Primli / iskontolu tahviller: Kuponlu ve kuponsuz tahvillere, primli ve iskontolu tahviller de denir. Mesela kuponlu tahvilden faiz geliri elde edileceği için primli olarak adlandırılır. Kuponsuz tahvilden sadece ucuza alıp değerinde satarak kar elde edileceği için iskontolu olarak alınması gerekmekte. Bu nedenle iskontolu tahvil de denir.

Sabit ya da değişken faizli tahviller: Tahvillerden faiz geliri elde edilebilir ve bu faiz oranları değişebilir. Eğer değişiyorsa, değişken faizli tahvil denirken sabit kalıyorsa sabit faizli tahvil olarak adlandırılır.

Garantili ya da garantisiz tahviller: Tahvili alanlara garanti sunulan ya da sunulmayan tahvillerdir. Sunulursa garantili, sunulmazsa garantisiz tahvil olarak adlandırılır.

Endeksli tahviller: Tahvili alan kişileri enflasyona karşı korumayı amaçlayan tahvil türüdür. Bu tahvili alanların tahvil karşılığı dolar, altın olarak belirlenir ve enflasyon sonrası değer kaybı önlenmeye çalışılır.

Tahvil Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Tahvil nedir ve ilk ne zaman ortaya çıktı gibi sorular duymaktayım. Tahvil ne demek anlamak için tahvilin tarihinden bahsedebiliriz.

Tahvilin ortaya çıkma amacı, girilecek savaşları finanse edebilmektir. Devletlerin en büyük kazançları vergidir ve savaşları finanse edebilmek için ya vergi artırılacak ya da başka bir yöntem bulunacaktı. Devletler de vatandaşlarını ekstra vergi yüküne sokmamak ve kendilerine karşı cephe almalarını önlemek amacıyla tahvil adı altında bir borçlanma senedi ortaya çıkarmışlardır.

Tahvillerle beraber zenginolan kişiler devlete borç verip kar elde edebilmektedirler. İlk olarak tahvili, ortacağda görmekteyiz. O dönemlerde de halkın önemli bir kısmı fakir olduğu için vergi almak yerine borç almak daha mantıklı olmuştur. Hem böylece halk savaşa giderken de daha moralli gidebilmiştir.

Tarihte bilinen ilk tahvil örneği, Venedik Bankası’nın İstanbul’daki savaşı desteklemek için 1157 yılında çıkardığı tahvildir. Daha sonrasında ise çeşitli ülkelerde çeşitli tahvilleri görebiliyoruz.

Ülkemizde de önemli durumlarda tahvillerin piyasaya sürüldüğünü görebiliriz. Bunlardan en popüler olanı 1974 Kıbrıs Barış Harekatı için çıkarılan tahvildir. Savaşı finanse etmek için çıkarılan tahvil 1000 liralık olarak çıkarılmıştır ve %11 faiz vermektedir.

Devletler, doğal felaketler ve savaş durumları için genelde tahvil yoluna başvurabilir. Siz de bu durumlarda garanti gelir elde etmek istiyorsanız, devletten tahvil alabilirsiniz.

Yazımda tahvil nedir, nasıl alınır artık biliyoruz. Bu nedenle yatırım yapmak isterseniz tahvili tercih edip etmemeyi düşünebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

En İyi 5 Forex Şirketi
 
5,0 rating
Alt Limit: 100$ minimum yatırımla hesap aç!
4,8 rating
Alt Limit: 100$ minimum yatırımla hesap aç!
4,8 rating
Alt Limit: 5$ minimum yatırımla hesap aç!
4,5 rating
Alt Limit: 250$ minimum yatırımla hesap aç!
4,3 rating
Alt Limit: 100$ minimum yatırımla hesap aç!

50% Bonus

Olive Markets'ta aşağıdaki butondan hesap açan herkes 30% ilk yatırım bonusu yerine 50% bonustan faydalanabiliyor.
BONUSU AL
*Sınırlı süreli kampanya
close-link

BU AYA ÖZEL KAMPANYA

"FK50" koduyla Olive Markets'ta aşağıdaki butondan hesap açan herkes 15% ilk yatırım bonusu yerine 50% bonustan faydalanabiliyor.
Kalan Süre:
Hesabınızı şimdi açın, sitemize özel kampanyadan anında yararlanın!
HESAP AÇ
close-link
XM Forex iPhone 13 Çekilişi!

Sitemiz üzerinden XM Forex'te hesap açanlara özel iPhone 13 çekilişine katılma hakkı.

HESAP AÇ
close-link